Styret for Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt hører administrativt til Klima- og miljødepartementet, og blir ledet av et styre.

Koordinering av arbeidsområdene til divisjonene, strategisk planlegging og strategiske avgjørelser. Internasjonalt samkvem og samkvem med overordnet styresmakt. Overordnet ansvar for intern og ekstern informasjon.

Om Meteorologisk institutt

Om Styret for Meteorologisk institutt

Opprettet: 1986

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: P.b. 43 Blindern, 0313 Oslo, Henrik Mohns plass 1 0313 Oslo, 313

Eget nettsted: https://www.met.no/om-oss/styret-for-meteorologisk-institutt

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Koordinering av arbeidsområdene til divisjonene, strategisk planlegging og strategiske avgjørelser. Internasjonalt samkvem og samkvem med overordnet styresmakt. Overordnet ansvar for intern og ekstern informasjon.

Aktive medlemmer (pr. 10/5/2020)