Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold.

Artsdatabankens viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

Artsdatabanken er et forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet.

Nettside: http://www.artsdatabanken.no/

Til toppen