Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskot er erstattet  av 2675826

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar.

Oversikt over tilskot frå Klima- og miljødepartementet:

Tilskotsordningar for 2020 (Rundskriv T-1/19)

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2019

Klima- og miljødepartementet administrerer tilskuddsordningen til miljøvernsamarbeid med Russland etter fullmakt fra Utenriksdepartementet.

Les mer her.

Tilskuddsmidler til Arktis 2030 - arktiske miljøvernprosjekter

Det vil ikke bli lyst ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekter i 2019.

 

Støtte for klima og skogmidler til sivilt samfunn

Kap. 1482, post 73. Denne ordningen er en del av regjeringens klima- og skogsatsning. Sivilt samfunns betydelige kompetanse og kapasitet på feltet er ansett som en forutsetning for å lykkes med etableringen av mekanismer for redusert avskoging (såkalte Redd-mekanismer). Ordningen søker å ha effekt for to målgrupper; a) sivile samfunnsaktører som arbeider for økt kunnskap og innovative løsninger innenfor feltet redusert avskoging og redusert skogforringelse i utviklingsland, og b) sårbare og utsatte samfunnsgrupper, urfolk, befolkningsgrupper og lokalsamfunn i utviklingsland som lever i skog og av skog.

Les mer om ordningen. (Norad)

 

Til toppen