22. juli-senteret

22. juli-senteret åpnet 22. juli 2015. Utstillingen i 22. juli-senteret forteller om terrorangrepene 22. juli 2011, og samfunnets håndtering av angrepene i tiden etterpå.

Hendelsesforløpet 22. juli framstilles gjennom bilder, tekster, film og gjenstander. Utstillingen løfter også fram de umiddelbare reaksjonene, de mange markeringene av sorg og samhold i dagene som fulgte, og rettssaken året etter. Et eget rom er viet de 77 drepte.

Ungdom er en viktig målgruppe, og det er laget et eget undervisningsopplegg for skoleklasser.

22. juli-senteret er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Institutt for historiske studier ved er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har det faglige ansvaret for senteret. Utstillingen er laget i nært samarbeid med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon står for driften.

22. juli-senteret er åpent mandag til lørdag fra klokken 10-17 og søndag fra klokken 12-16. Senteret er lokalisert i deler av Høyblokkas første etasje i regjeringskvartalet. Adressen er Akersgata 42.

Telefon: 22 24 22 22
E-post: post@22julisenteret.no