22. juli-senteret

22. juli-senteret er et læringssenter som formidler minne og kunnskap om terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

22. juli-senteret åpnet 22. juli 2015. Utstillingen i 22. juli-senteret forteller om terrorangrepene 22. juli 2011, og samfunnets håndtering av angrepene i tiden etterpå.

Hendelsesforløpet 22. juli framstilles gjennom bilder, tekster, film og gjenstander. Utstillingen løfter også fram de umiddelbare reaksjonene, de mange markeringene av sorg og samhold i dagene som fulgte, og rettssaken året etter. Et eget rom er viet de 77 drepte.

Gjennom pedagogisk virksomhet skal 22. juli-senteret drive kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, for skoleverket og samfunnet generelt.

Gjennom utvikling, undervisning og dokumentasjon av minne, læring og bearbeidelse av terroraksjonen, skal 22. juli-senteret bidra til økt kunnskap om betydningen av 22. juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap.

22. juli-senteret er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS). Senteret er blitt til i dialog med Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og AUF.

Åpningstider

Mandag: Stengt.
Tirsdag–lørdag: 10.00–17.00.
Søndag 12.00–16.00.

Senteret er lokalisert i deler av Høyblokkas første etasje i regjeringskvartalet. Adressen er Akersgata 42.

Telefon: 22 24 22 22
E-post: post@22julisenteret.no

Til toppen