Kommunal- og moderniseringsdepartementets årsregnskap

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Årsregnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

________________________
Tidligere årsregnskap: