Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø.

Jobb og utvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 425 ansatte fordelt på ti avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

Vi tilbyr

Hos KMD får du spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø.

Vi forventer

I KMD har vi kjennetegn for godt medarbeiderskap og godt lederskap. Alle medarbeidere skal legge etiske retningslinjer for statstjenesten til grunn for arbeidet sitt.