Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosjektskjønn

Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

Formålet med tilskuddet
Formålet med midlene er å bidra til utviklings- og fornyingsprosjekter i og for kommunesektoren. Prosjektene skal ha overføringsverdi til flere kommuner og/eller fylkeskommuner, og et opplegg for erfaringsspredning skal inngå i prosjektet.

Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd kan gis til KS etter søknad. Departementet kan i særlige tilfeller gi tilskudd til prosjekter i kommuner eller fylkeskommuner som gjennomføres av andre departementer.

Les mer om tilskuddsordningen i den årlige kommuneproposisjonen.