Søknadsskjema: Tilskudd til kompetansetiltak for å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om støtte til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om målet i Digidel-programmet om å redusere antallet innbyggere som er svake eller ikke-brukere av internett.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for kurs og opplæring i digitale verktøy blant de med lav digital kompetanse og er spesielt rettet mot de deler av landet hvor det er få eller ingen tilbud om kurs eller opplæring i dag.

Husk å lese igjennom utlysningsteksten før du søker.

Søknadsfristen er fredag 13. mai 2016 kl. 23.59 (skjemaet må senest sendes inn klokka 23.59).

Felt merket med * må fylles ut for å få sendt inn skjemaet.

Legg merke til at skjemaet ikke kan sendes inn hvis noen av feltene ikke er fylt ut korrekt (da står det en feilmelding ved siden av feltene det er noe feil med).
Vær særlig oppmerksom på at feltet for omsøkt beløp må fylles ut med heltall uten tegnsetting (f. eks. 500000).