Søknad om tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse - Digihjelpen

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om støtte til etablering av et kommunalt veiledningstilbud innen digital kompetanse (Digihjelpen).

Tilskuddsordningen skal støtte opp om intensjonsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 30. juni 2016 der hovedmålet er å opprette et kommunalt veiledningstilbud som kan bidra til å realisere regjeringens og KS' ambisjon om å gi alle innbyggere et reelt digitalt førstevalg.

Bakgrunn

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Digidel-programmet (www.digidel.no) ble opprettet i 2015 som et toårig program for å øke den digitale deltakelse hos innbyggerne i Norge. Prosjektet var et  samarbeid mellom offentlige aktører, private virksomheter, og frivillige organisasjoner. Det er besluttet at ressursene fra Digidel skal videreføres, og videreutvikles, av Kompetanse Norge fra 1.1.2018, slik at de kan fortsette å være sentrale kunnskapsressurser for kurs- og opplæringsansvarlige, inkludert de kommunale veiledningstilbudene.

Ved hjelp av et engangstilskudd på til sammen 3 millioner kroner ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å bidra til at kommuner som per i dag ikke har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere, skal få mulighet til å etablere dette. Med veiledningstilbud menes et lavterskeltilbud til kommunens innbyggerne der de kan få enkel hjelp og opplæring i bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

Det forutsettes at det kommunale veiledningstilbudet bruker tilgjengelige ressurser som er utviklet av Digidel-programmet (www.digidel.no).

Husk å lese igjennom hele utlysningsteksten før du søker. I utlysningsteksten fremgår det hva det kan søkes om midler til, og maksimalt søknadsbeløp.

Søknadsfristen er fredag 13. oktober 2017 kl. 24.00.

Alle felt merket med * må fylles ut for å få sendt inn skjemaet. Legg merke til at skjemaet heller ikke kan sendes inn hvis noen av feltene ikke er fylt ut korrekt (da står det en feilmelding ved siden av feltene det er noe feil med). Vær særlig oppmerksom på at feltet for omsøkt beløp må fylles ut med heltall uten tegnsetting (f. eks. 100000).

 

Søknad om tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse - Digihjelpen

* Er søknaden utarbeidet på vegne av flere søkere? (Kun én søknad skal sendes inn)

Prosjektbeskrivelse

Budsjett

Tidsplan