Pressekontakter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Alle pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet går via Kommunikasjonsenheten.