Avdelingsdirektør Elin Bøe Elgsaas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Same- og minoritetspolitisk avdeling

E-post: ebe@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 48 77
Faks: 22 24 95 38