Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Same- og minoritetspolitisk avdeling

E-post: bom@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 71 75