Avdelingsdirektør Kristin Ryan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Same- og minoritetspolitisk avdeling

E-post: krr@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 48 49
Faks: 22 24 95 38