Ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen

Gunnar Andrésen

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
E-post: gunnar.andresen@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 20
Mobil: 450 31 278

Administrasjonsavdelingen