Forhandlingsseksjonen

Forhandlingsseksjonen (APA-F) representerer staten, som sentral statlig arbeidsgiverpart, i sentrale forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsvilkår i det statlige tariffområdet. Seksjonen forvalter Hovedtariffavtalen, hovedavtalen og øvrige sentrale særavtaler i staten. Vi har også ansvaret for lederlønn, dommerlønn og statens lønnsstatistikk.