Juridisk seksjon

Juridisk seksjon (APA-J) forvalter og utvikler statens arbeidsrettslige lov- og avtaleverk. Seksjonen har forvaltningsansvaret for statsansatteloven, tjenestetvistloven og karanteneloven. Videre har vi blant annet ansvaret for de etiske retningslinjene i staten, retningslinjer for omstilling og andre administrative bestemmelser.