Utviklingsseksjonen

Utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal være kunnskapsbasert og forankret i solid kunnskap om arbeidsgiverutfordringene statlige virksomheter møter, kjennskap til norsk arbeidsliv generelt og til kjennetegnene ved attraktive arbeidsplasser. Seksjonen utvikler strategier, rammebetingelser og virkemidler innenfor områder som ledelse, kompetanseutvikling og en inkluderende og mangfoldig arbeidsgiverpolitikk.