Boligseksjonen (BO)

Seksjonen har ansvar for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant eiere i borettslag og eierseksjonssameier. Dette omfatter videreutvikling og forvaltning av husleieloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Videre har seksjonen ansvar for regulering av kommunal forkjøpsrett til leiegårder, Husleietvistutvalgets tvisteløsningstilbud og boligbyggelagsloven. Videre har seksjonen ansvar for utforming av husbankloven, bostøtteloven og forskrifter til Husbankens økonomiske ordninger. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Jens Christian Leonthin.