Byggeprosesseksjonen (BY)

Seksjonen forvalter byggesaks- og gjennomføringsdelen av plan- og bygningsloven. Hovedoppgaven er å følge, evaluere og utvikle tiltak og virkemidler som gir forutsigbar og effektiv gjennomføring av byggeprosesser. Målsetningen er forståelige krav som understøtter digitalisering, god samhandling og rettsikkerhet. Som øverste bygningsmyndighet behandler seksjonen klagesaker og omgjøringsbegjæringer og veileder statsforvaltere, kommuner, næringsliv og privatpersoner om regelverket. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes.