Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

E-post: kjersti.bjorgo@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 10
Mobil: 971 64 835

Pressekontakt