Rådgiver Heidi Egede-Nissen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

E-post: hen@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 48 92
Mobil: 404 37 384