Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

""

E-post: kjersti.bjorgo@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 10
Mobil: 971 64 835

Kommunikasjonsenheten