Seniorrådgiver Helge Kvandal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

E-post: hek@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 47 76
Mobil: 402 84 275