Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

E-post: solve-monica.steffensen@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 72 00
Mobil: 924 14 647

Kommunalavdelingen