Ansvar for politikk for bærekraftig byutvikling, steds- og sentrumsutvikling, gode og miljøvennlige løsninger innen areal- og transportområdet, byutviklingsprogrammer, og områdesatsinger i Groruddalen, indre Oslo øst og Fjell i Drammen.