Ansvar for arealpolitikk utenfor by, kommunal planlegging, klagesaker og rettssaker, lovtolkning og veiledning knyttet til PBL.