Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu

Regionalpolitisk avdeling

E-post: hallgeir.aalbu@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 70 00