Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regionalpolitisk avdeling

E-post: hallgeir.aalbu@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 70 00