Innovasjon Norge / Innovasjon Noreg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2015 (pdf)

Årsrapport for 2014 (pdf)

Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/