Kommunalbanken

Kommunalbanken er landets ledende kredittgiver til kommunal sektor. Banken gir lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre som utfører kommunale oppgaver.


Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.kommunalbanken.no/

Til toppen