Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. DIFI skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer.

Ved behov kan Difi bistå ledelsen i sektorene og virksomhetene med rådgivning, utredninger, evalueringer mv. Direktoratet kan også på eget initiativ foreslå og utføre slike oppdrag.

Prioriterte oppgaver er å 

  • bidra til gode omstilingsprosesser i staten 
  • utarbeide en god statlig informasjonspolitikk 
  • bidra til utvikling av ledere, medarbeidere og forvaltningen av de menneskelige ressursene i staten 
  • legge til rette for gode offentlige innkjøpsrutiner 
  • bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor 
  • gjøre offentlig informasjon og tjenester på Internett lettere tilgjengelig både for innbyggerne og forvaltningen          

Direktoratet  ble opprettet 1. januar 2008 og består av tidligere Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Difi har ansatte både i Oslo og Leikanger.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://difi.no/

Til toppen