Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet drifter og videreutvikler viktige fellesløsninger og ivaretar strategisk samordning av digitalisering i sektoren. Digitaliseringsdirektoratet har staten, kommunene, næringsdrivende, frivillig sektor og innbyggerne som målgrupper.

Digitaliseringsdirektoratet har følgende hovedoppgaver:

  • Legge premisser for digitalisering og helhetlig informasjonsforvaltning i offentlig sektor
  • Koordinere tverrgående digitaliseringstiltak
  • Tilrettelegge for utvikling av digitale tjenester for innbyggere, kommuner og næringsliv
  • Forvalte og videreutvikle felleskomponenter og fellesløsninger
  • Ha ansvar for strategisk planlegging av videreutvikling av en helhetlig digital infrastruktur for offentlig sektor
  • Ivareta tilsyn for universell utforming av IKT
  • Bidra til utvikling og gjennomføring av regjeringens IKT-politikk
  • Være premissgiver for innovasjon i offentlig sektor
  • Følge opp klart språk i forvaltningen

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2020. Det består av deler av tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og av Altinn. Digitaliseringsdirektoratet har ansatte i Oslo, Leikanger og Brønnøysund.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: https://www.digdir.no/

Til toppen