Distriktssenteret

Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU)

Kompetansesenteret for distriktsutvikling skal støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ.

Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som jobber for at kommunene blir gode samfunnsutviklere. Senteret er et desentralisert og spisset kompetansemiljø som kobler forskning med praktikere i kommuner og fylkeskommuner. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer.

Distriktssenteret forvalter Merkur-programmet.

Distriktssenteret skal være et kompetanseorgan for departementet og bidra med faglige innspill til nasjonal politikkutvikling.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.distriktssenteret.no/