Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) / Service- og tryggingsorganisasjonen til departementa (DSS)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene.

Hovedoppgaven er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor ved kjøp eller egen produksjon, samt å være pådriver for utvikling og effektivisering av tjenestene.


Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.dss.dep.no/