Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

Fylkesmannen er statens representant i fylket. Fylkesmannen har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven.

Fylkesmannsembetene er også statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren.
Fylkesmannsembetene har rundt 2 250 ansatte og utfører arbeid for 12 departementer og 6 direktorater/tilsyn. 

Fylke Navn Utnevnt Tiltrådt Åremål utløper
Østfold Trond Rønningen (konstituert) 25.09.2015 01.01.2016 Midlertidig
Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland 10.06.2011 01.12.2011 30.11.2017
Hedmark Sigbjørn Johnsen 13.12.1996 16.10.1997 Fast
Oppland Sigurd Tremoen (konstituert) 04.03.2016 04.03.2016 Midlertidig
Buskerud Helen Bjørnøy 21.06.2013 01.10.2013 30.09.2019
Vestfold Per Arne Olsen (konstituert) 03.06.2016 29.08.2016 Midlertidig
Telemark Kari Nordheim-Larsen 25.05.2012 01.07.2012 30.06.2018
Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl 29.05.2015 01.01.2016 31.12.2021
Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa 26.10.2012 01.11.2013 31.10.2019
Hordaland Lars Sponheim (konstituert) 11.05.2016 01.06.2016  Midlertidig
Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre 10.06.2011 20.06.2011 19.06.2017
Møre og Romsdal Lodve Solholm (konstituert) 02.10.2015 15.02.2015 Midlertidig
Sør-Trøndelag Brit Skjelbred (konstituert) 05.02.2016 15.02.2016  Midlertidig
Nord-Trøndelag Inge Ryan (konstituert) 25.09.2015 01.11.2015 Midlertidig
Nordland Hill-Marta Solberg (konstituert) 29.09.2015 01.11.2015 Midlertidig
Troms Bård Magne Pedersen (konstituert) 12.09.2014 22.09.2014 Midlertidig
Finnmark Ingvild Aleksandersen 30.09.2016 01.10.2016 Midlertidig

Nettside: http://www.fylkesmannen.no/