Statsforvalteren / statsforvaltaren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Statsforvalteren har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven. Statsforvalteren er også statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren.

Statsforvalteren har rundt 2 250 ansatte og utfører arbeid for 13 departementer og 10 direktorater/tilsyn. 

Statsforvalteren hadde navnet fylkesmann frem til 1.januar 2021.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Flere embeter slås sammen fra 01.01.2019, noe som er markert i tabellen med kursiv.

Fylke Navn Utnevnt Tiltrådt Åremål utløper
Østfold Trond Rønningen (konstituert) 25.09.2015 01.01.2016 Ut 2018
Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland (konstituert)     Ut 2018
Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland 21.6.2017 01.01.2019 31.12.2024
Hedmark Sigbjørn Johnsen 13.12.1996 16.10.1997 Ut 2018
Oppland Sigurd Tremoen (konstituert) 04.03.2016 14.03.2016 Ut 2018
Innlandet Knut Storberget 21.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Buskerud Helen Bjørnøy 21.06.2013 01.10.2013 Ut 2018
Vestfold Per Arne Olsen (konstituert) 03.06.2016 29.08.2016 Ut 2018
Telemark Arne Malme (fung)   01.07.2018 Ut 2018
Vestfold og Telemark Per-Arne Olsen 16.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Agder Stein A. Ytterdahl 29.05.2015 01.01.2016 31.12.2021
Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa 26.10.2012 01.11.2013 31.10.2019
Rogaland Bent Høie 26.10.2018 Høst 2021  
Hordaland Lars Sponheim (konstituert) 11.05.2016 01.06.2016 Ut 2018
Sogn og Fjordane Gunnar Ove Hæreid (fung)     Ut 2018
Vestland Lars Sponheim 02.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Møre og Romsdal Lodve Solholm (konstituert) 02.10.2015 05.10.2015 Ut 2018
Møre og Romsdal Else-May Botten 26.10.2018 Høst 2021  
Trøndelag Frank Jenssen 13.1.2017 1.1.2018 31.12.2023
Nordland Hill-Marta Solberg (konstituert) 29.09.2015 01.11.2015 Ut 2018
Nordland Tom Cato Karlsen 26.10.2018 Januar 2019 Januar 2025
Troms Elisabeth Aspaker 6.6.2014 1.11.2017 Ut 2018
Finnmark Stian Lindgård (fung)     Ut 2018
Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker 25.08.2017 01.01.2019 31.12.2024

Nettside: https://www.statsforvalteren.no/