Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

Fylkesmannen har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven. Fylkesmannsembetene er også statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren.
Fylkesmannsembetene har rundt 2 250 ansatte og utfører arbeid for 13 departementer og 10 direktorater/tilsyn. 

Flere embeter slås sammen fra 01.01.2019, noe som er markert i tabellen med kursiv.

Fylke Navn Utnevnt Tiltrådt Åremål utløper
Østfold Trond Rønningen (konstituert) 25.09.2015 01.01.2016 Ut 2018
Oslo og Akershus Valgerd Svarstad Haugland 10.06.2011 01.12.2011 Ut 2018
Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud Valgerd Svarstad Haugland 21.6.2017 01.01.2019 31.12.2024
Hedmark Sigbjørn Johnsen 13.12.1996 16.10.1997 Ut 2018
Oppland Sigurd Tremoen (konstituert) 04.03.2016 14.03.2016 Ut 2018
Oppland og Hedmark Knut Storberget 21.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Buskerud Helen Bjørnøy 21.06.2013 01.10.2013 30.09.2019
Vestfold Per Arne Olsen (konstituert) 03.06.2016 29.08.2016 Midlertidig
Telemark Arne Malme (fung)   01.07.2018 Ut 2018
Vestfold og Telemark Per-Arne Olsen 16.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Aust- og Vest-Agder Stein A. Ytterdahl 29.05.2015 01.01.2016 31.12.2021
Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa 26.10.2012 01.11.2013 31.10.2019
Hordaland Lars Sponheim (konstituert) 11.05.2016 01.06.2016  Midlertidig
Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre 10.06.2011 20.06.2011 Ut 2018
Hordaland og Sogn og Fjordane Lars Sponheim 02.06.2017 01.01.2019 31.12.2024
Møre og Romsdal Lodve Solholm (konstituert) 02.10.2015 05.10.2015 Ut 2018
Trøndelag Frank Jenssen 13.1.2017 1.1.2018 31.12.2023
Nordland Hill-Marta Solberg (konstituert) 29.09.2015 01.11.2015 Ut 2018
Troms Elisabeth Aspaker 6.6.2014 1.11.2017 30.10.2023
Finnmark Ingvild Aleksandersen 30.09.2016 04.10.2016 Ut 2018
Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker 25.08.2017 01.01.2019 31.12.2024

Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

Til toppen