Fylkesmennenes fellesadministrasjon / Fellesadministrasjonen for fylkesmennene

Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.fylkesmannen.no/fmfa/