Statsforvalterens fellestjenester / Statsforvaltarens fellestenester

Statsforvalterens fellestjenester leverer administrative tjenester til alle statsforvalterne. I samarbeid med statsforvalterne utvikler og drifter vi også digitale tjenester til publikum.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.fylkesmannen.no/fmfa/