Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, lån og tilskudd.

Husbanken tilbyr også lån og tilskudd som stimulerer til bygging av gode og rimelige boliger, utvikling av gode bomiljøer og til utbedring av boliger. Banken gir råd og faglig assistanse, og er engasjert i boligfaglig/-politisk utredningsarbeid.

Husbanken har kontorer i Drammen, Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Det er opprettet en egen klagenemnd for Husbanken som ligger i Bodø.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

 

Nettside: http://www.husbanken.no/