Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig i Oslo, Viken, Vestland og Trøndelag. I tillegg behandler de klager fra forbrukere mot næringsdrivende utleiere for resten av landet. Utvalget virker som en domstol og kan både mekle mellom partene og ta avgjørelser i konflikter.

Husleietvistutvalget gir også generell informasjon til publikum innenfor husleieretten.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporterNettside: http://www.htu.no/