Bilder av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Her finner du fotografier av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som kan brukes fritt av pressen. Fotograf/byrå skal krediteres.

(Torbjørn Tandberg/ KMD)
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor