Statssekretær Raymond Robertsen (H)

Adresse: Akersgata 59, Oslo,
E-post: raymond.robertsen@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 15

Tiltrådte: 16.03.2020

Raymond Robertsen ble utnevnt til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsministeren i statsråd 6. mars 2020.

Biografi

Født 12.09.1974 i Hammerfest, Finnmark. Sønn av industriarbeider Erling E. Robertsen (1955-) og husmor Borgny Irene Dagsvold (1956-).