Statssekretær Heidi Karin Nakken (H)

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: Heidi-Karin.Nakken@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 02

Tiltrådte: 24.01.2020

Heidi Karin Nakken ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 24. januar 2020.

Biografi

Heidi Karin Nakken har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden januar 2020. Før dette jobbet hun som EU-rådgiver i ÅKP AS, for GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea.

Politiske verv

2015 – 2020 Fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal

2015 – 2020 Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal

2011 – 2015 Kommunestyrerepresentant i Vestnes Kommune

2011 – 2015 Planutvalg i Vestnes Kommune

2007 – 2011 møtende vara i kommunestyret i Vestnes

 

Har i sammenheng med politiske verv i kommune og fylke hatt en rekke styreverv.

Teatret Vårt, Distriktsprogramrådet i NRK MR, Vestens Energi, Nordvestkraft, Tremek m.fl

 

Yrkeserfaring

2019- 2020 EU-rådgiver i ÅKP AS, for GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea

2016 – 2019 Kommunikasjonsleder i ProtoMore Kunnskapspark AS

2006 – 2016 Fylkessekretær/Daglig leder i Møre og Romsdal Høyre

2005 – 2006 Salgssjef for avisen Næringsliv i Møre og Romsdal

2001 – 2005 Daglig leder Holokleros AS

1999 – 2001 Salgsmedarbeider ansvar bedriftsmarked Telenor Telehuset

 

Utdanning

Bachelor i Juss og Administrasjon, Høgskolen i Molde

EVU Masterprogram Industrielt Internett og Innovasjonsledelse, Høgskolen i Molde

Sertifisert IT Kandidat, IT akademiet