Bilder av statssekretær Heidi Karin Nakken

Her finner du foto av statssekretær Heidi Karin Nakken som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.