Bilder av statssekretær Paul Chaffey

Her finner du foto av statssekretær Paul Chaffey som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.