Bilder av statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo

Her finner du foto av statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.