Eierseksjonslovutvalget

Eierseksjonslovutvalget ble oppnevnt 14. juni 2013 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. august 2014.

Utvalget ble oppnevnt av daværende kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og ble ledet av sorenskriver Christian Fr Wyller. 

Øvrige medlemmer:

  • Stipendiat Harald B Anderssen, Universitetet i Tromsø
  • Enhetsleder kart/oppmåling Berit Danielsen, Røyken kommune
  • Advokat Bente Lauritzsen, OBOS
  • Juridisk direktør Toril Melander Stene, Forbrukerrådet
  • Seniorrådgiver Hugo Torgersen, Statens Kartverk
  • Advokat Liv Zimmermann, Hjort advokatfirma
  • Advokat Christer Bjørnevik, Kluge advokatfirma, sekretær

Eierseksjonslovutvalget skulle vurdere en revisjon av eierseksjonsloven fra 1997.


Lovutvalget fikk utsatt frist for overlevering av innstilling fra 1. juli til 18. august 2014.  

Eierseksjonslovutvalgets rapport: