Husbankens klagenemnd

Husbankens klagenemnd behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppnevnt følgende medlemmer til Husbankens klagenemnd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020:

Leder Roger Helde, lektor, Trondheim
Medlem Oddrun Remvik, sosialrådgiver, Oslo
Medlem Tor-Jørgen Tofte, boligsjef, Bergen

Varamedlemmer:
Kristoffer Dons Brøndbo, advokat, Tromsø (vara for Roger Helde)
Mette Thorne Lothe, advokat, Oslo (vara for Oddrun Remvik)
Safia Hussein Ali Grand, avdelingsleder, Drammen (vara for Tor-Jørgen Tofte)

Regelverket for klagenemndas virksomhet er gitt i forskrift:

Forskrift om klagenemnd for Husbanken: FOR-2012-10-31-1182