Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

Komité som blant annet skal kontrollere at virksomheten i Finnmarkseiendommen drives i samsvar med finnmarksloven og annen lovgivning.

Komiteen er etter finnmarksloven § 16 gitt disse oppgavene:

a) Kontrollere at virksomheten i Finnmarkseiendommen drives i samsvar med
finnmarksloven og annen lovgivning.

b) Velge en eller flere statsautoriserte revisorer til å revidere
Finnmarkseiendommens regnskap.

c) Godkjenne Finnmarkseiendommens årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning.

d) Godkjenne styrets godtgjørelse.

e) Godkjenne låneopptak og garantistillelser.

f) Godkjenne utdeling av overskudd.

 

Navn på medlemmer:

  • Marianne Olssøn (leder), med Hans Petter Graver som vara. Marianne Olssøn er statens medlem.
  • Josef Vedhugnes (medlem), med Synnøve Solbakken-Härkönen som vara. Vedhugnes er Sametingets medlem.
  • Eva Husby (medlem), med Einar Johansen som vara. Husby er Finnmarks fylkestings medlem