OGP-rådet

OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

Rådet skal blant annet gi innspill til de handlingsplanene Norge har i regi av OGP, involvere relevante aktører og utveksle kunnskap og erfaringer med andre OGP-aktører internasjonalt.

Om OGP-rådet

Opprettet: 2015

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Oscarsgate 20

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

Full mandattekst OGP-rådet

Aktive medlemmer (pr. 6/24/2020)

  • Tor Dølvik Leder
  • Ingrid Hjertaker Medlem
  • Kjell Thorvik Brun Medlem
  • Mona Thowsen Krøvel Medlem
  • Shahzad Asghar Rana Medlem