Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven

Det økonomiske oppgjøret ved grenseendringer mellom (fylkes)-kommuner skal fastsettes ved skjønn dersom kommunene ikke blir enig seg imellom. Skjønnet fastsettes av en skjønnsnemd og en overskjønnsnemnd (klageinstans).

Beslutningen i overskjønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes inn for de ordinære domstolene.

Skjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ørnulf Røhnebæk, og overskjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ruth Louise Osborg. Nemndene er oppnevnt for fire år, fram til 1. januar 2020.

Hver av nemndene har tre medlemmer med varamedlemmer. Nemndene har medlemmer med god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kommunekunnskap.

Henvendelser angående nemndene kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Kommunalavdelingen, telefon: 22 24 72 01, eller leder av Skjønnsnemnda Ørnulf Røhnebæk 90042916.

Om Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven

Opprettet: 2003

Opphørt: 2020

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Det økonomiske oppgjøret ved grenseendringer mellom (fylkes)-kommuner skal fastsettes ved skjønn dersom kommunene ikke blir enig seg imellom. Skjønnet fastsettes av en skjønnsnemd og en overskjønnsnemnd (klageinstans). Beslutningen i overskjønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes inn for de ordinære domstolene.

Aktive medlemmer (pr. 08.06.2018)

Til toppen