Partilovnemnda

Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

Partilovnemnda er lovhjemlet i Partiloven § 24.

Kongen og departementet kan ikke gi instruks eller omgjøre Partilovnemndas vedtak i enkeltsaker.

Partilovnemndas oppgaver

  • tolke regler, lov og i forskrift gitt med hjemmel i loven
  • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes
  • fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
  • avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
  • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15

Se også:

Om Partilovnemnda

Opprettet: 2006

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Partilovnemnda, Postboks 14, 6801 Førde

Eget nettsted: http://www.partilovnemnda.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Partilovnemnda er etter partiloven § 24 et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aktive medlemmer (pr. 7/2/2020)