Hvilke resultater har kommunen din?

Effektiviseringsnettverkene (KS)

Resultatene fra arbeidet i Effektiviserings- nettverkene for de 143 kommunene og bydelene som har deltatt i løpet av 2002 er nå tilgjengelig i en rapport på nettsidene til Kommunenes Sentralforbund. (07.05.2003)

Effektiviseringsnettverkene

Hvilke resultater har kommunen din?

Resultatene fra arbeidet i Effektiviseringsnettverkene for de 143 kommunene og bydelene som har deltatt i løpet av 2002 er nå tilgjengelig i en rapport på nettsidene til Kommunenes Sentralforbund.

Kommunene har kartlagt produktivitet, kvalitet og tilgjengelighet til tjenestene på områder som skole, barnehage, pleie- og omsorg.

Til toppen